Д-р Петър Николов
Кабинет за психично здраве и психотерапия
             
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Публикуваните в сайта информационни материали за различни аспекти на психичното здраве и психично здравните услуги са предназначени да повишат общата здравна информираност на посетителите. Те в никакъв случай не представляват и не трябва да се възприемат като професионален медицински съвет или препоръка за лечение. Тези материали по никакъв начин не могат да заместят консултирането с медицински специалист или дадените вече от специалист заключения и препоръки по конкретен здравословен проблем.
 
Издателят не носи отговорност за евентуални загуби, щети или вреди, включително вреди за здравето и благополучието, възникнали в резултат на ползването на сайта и информацията в него, както и в резултат на невъзможен достъп до него.
 
Посоченият в уебсайта телефон е за записване на час или справки относно дейността на кабинета. Той не е предназначен за консултации по конкретни психично-здравни проблеми.
 
Съдържанието на този сайт е обект на авторско право на Д-р Петър Николов. Материали от този уебсайт могат да бъдат копирани или запаметявани само за лична и некомерсиална употреба. Извън тези условия материалите в този сайт не могат да бъдат копирани, разпространявани или публикувани без изричното разрешение на Д-р Николов.
 
Чрез използването на този сайт посетителите декларират, че са запознати с общите условия и са съгласни с тях. Всякакви промени в общите условия ще бъдат публикувани тук и е отговорност на посетителите на уебсайта редовно да проверяват тази информация.
© 2006-2019 · Д-р Петър Николов · Всички права запазени