Д-р ПЕТЪР НИКОЛОВ
КАБИНЕТ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ
 
СЪСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМИ, КОИТО СЕ КОНСУЛТИРАТ В КАБИНЕТА
Психично-здравните проблеми, особено тревожните и депресивни състояния са много чести могат да дадат своето отражение върху взаимоотношенията, работата и качеството на живот. Емоционални проблеми могат да засегнат всеки човек, независимо от неговото обществено положение, доходи, възраст или пол.
 
Търсенето на професионална помощ за преодоляване на проблемите не е белег на слабост. Напротив, това е белег на смелост, сила и воля за оздравяване.
В кабинета за психично здраве и психотерапия на Д-р Николов се осъществява оценка, диагностика и лечение на широк кръг психологични състояния и проблеми, описани по-долу.
 
ПСИХОЛОГИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И СЪСТОЯНИЯ
 
•  Посттравматично стресово разстройство
•  Свързани със стрес състояния
•  Адаптационни разстройства
•  Конверзионни и дисоциативни разстройства
•  Личностови разстройства
•  Безсъние (инсомния) и други разстройства на съня
и други
 
Повече информация относно тези състояния и тяхното лечение може да получите на страница Статии.
 
ПСИХОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ
 
•  Трудности в социалното общуване и комуникацията;
•  Трудности в интимните взаимоотношения;
•  Междуличностови конфликти;
•  Проблеми в семейните, респ. партньорските взаимоотношения;
•  Трудности в преживяването на раздяла или развод;
•  Ниска самооценка (ниско самочувствие);
•  Трудности при справянето с гнева;
•  Трудности със самоконтрола и самодисциплината;
•  Емоционална нестабилност (емоционална чувствителност);
•  Проблеми или конфликти в работата;
•  Загуба на работа или неуспех в бизнеса;
•  Загуба на близки хора;
•  Кризи на средната възраст и други житейски кризи;
•  Тежки инциденти (катастрофи, природни бедствия и други);
•  Сериозно заболяване или инвалидност; хронична болка и психосоматични проблеми;
и други
Кабинетът не предоставя психично-здравни услуги на хора със следните състояния и проблеми:
 
•  Психотични разстройства (например шизофрения и биполярно разстройство).
•  Психични разстройства и проблеми в детско-юношеска възраст.
•  Психични разстройства и проблеми в старческа възраст.
•  Психични разстройства и проблеми вследствие употреба на алкохол или други вещества.
 
Кабинетът не предоставя спешна психиатрична помощ.
© 2006-2021 · Д-р Петър Николов · Всички права запазени