Д-р ПЕТЪР НИКОЛОВ
КАБИНЕТ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ
 
СЪСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМИ, КОИТО СЕ КОНСУЛТИРАТ В КАБИНЕТА
Психично-здравните проблеми, особено тревожните и депресивни състояния са много чести и могат да дадат своето отражение върху взаимоотношенията, работата и качеството на живот. Емоционални проблеми могат да засегнат всеки човек, независимо от неговото обществено положение, доходи, възраст или пол.
 
Търсенето на професионална помощ за преодоляване на проблемите не е белег на слабост. Напротив, това е белег на смелост и воля за оздравяване.
В кабинета за психично здраве и психотерапия на Д-р Николов се осъществява оценка, диагностика и лечение на широк кръг психологични състояния и проблеми, описани по-долу.
Психологични разстройства и състояния:
 
•   Посттравматично стресово разстройство
•   Ниска самооценка
•   Личностови разстройства
•   Свързани със стрес състояния
•   Адаптационни разстройства
•   Конверзионни и дисоциативни разстройства
•   Безсъние (инсомния) и други разстройства на съня
 
и други
 
Психологични проблеми:
 
•   Трудности в социалното общуване и комуникацията
•   Проблеми в интимните връзки, респ. в семейните взаимоотношения
•   Трудности в преживяването на раздяла или развод
•   Трудности при справянето с гнева
•   Трудности със самоконтрола и самодисциплината
•   Емоционална нестабилност
•   Проблеми или конфликти в работата
•   Загуба на работа или неуспех в бизнеса
•   Загуба на близки хора
•   Кризи на средната възраст и други житейски кризи
•   Тежки инциденти (катастрофи, природни бедствия и други)
•   Сериозно заболяване или инвалидност; хронична болка и психосоматични проблеми
 
и други
 
Кабинетът не предоставя психично-здравни услуги на хора със следните състояния и проблеми:
  • Психотични разстройства (например шизофрения и биполярно разстройство)
  • Психични разстройства и проблеми в детско-юношеска възраст
  • Психични разстройства и проблеми в старческа възраст
  • Психични разстройства и проблеми вследствие употреба на алкохол или други вещества
Кабинетът не предоставя спешна психиатрична помощ.
 
КОНТАКТИ

Д-р Петър Николов
Кабинет за психично здраве и психотерапия
Адрес:
гр. Варна, ул. Тодор Димов 33
Телефон за записване на час:
Телефонът функционира в:
Понеделник, Четвъртък: 12:00 - 19:00 ч.
Вторник, Сряда, Петък: 08:00 - 15:00 ч.
Всички консултации се осъществяват след предварително записан час.
© 2006-2024 · Д-р Петър Николов · Всички права запазени