Д-р ПЕТЪР НИКОЛОВ
КАБИНЕТ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ
 
ЦЕНИ *
Първичен преглед (продължителност 50 минути): 90 лв.

Първичният преглед включва:
• Специализирана оценка на симптомите на състоянието, респективно оценка на налични психологични проблеми;
• Оценка на предразполагащите, отключващите и поддържащите фактори;
• Диагностичен процес за уточняване на състоянието и формулировка на случая, респективно формулировка на психологичния проблем;
• Изграждане на терапевтичен план;
• Информиране и обсъждане с пациента за състоянието и подходящата терапия.
• Обсъждане на възникнали у пациента въпроси.
• Психотерапевтичен подход.
 
Психотерапевтичен час (продължителност 50 минути): 90 лв.

• Психотерапевтичният процес се планира и адаптира индивидуално при всеки пациент в зависимост от естеството и тежестта на проблемите.
• Броят и честотата на психотерапевтичните часове се уточняват индивидуално при всеки пациент в хода на терапията.
• Използват се когнитивно-поведенчески, схема-фокусирани и ориентирани към решения терапевтични подходи.
 
Вторичен преглед (продължителност до 30 минути): 60 лв.

Вторичните прегледи се провеждат на пациенти, които са само на медикаментозно лечение без психотерапия. Те включват:
• Текуща оценка на състоянието;
• Текуща оценка на ефективността от медикаментозното лечение;
• По-нататъшни препоръки относно лечението.

* Кабинетът не работи с направления по НЗОК.
КОНТАКТИ

Д-р Петър Николов
Кабинет за психично здраве и психотерапия
Адрес:
гр. Варна, ул. Тодор Димов 33
Телефон за записване на час:
Телефонът функционира в:
Понеделник, Четвъртък: 12:00 - 19:00 ч.
Вторник, Сряда, Петък: 08:00 - 15:00 ч.
Всички консултации се осъществяват след предварително записан час.
© 2006-2024 · Д-р Петър Николов · Всички права запазени