Д-р ПЕТЪР НИКОЛОВ
КАБИНЕТ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ
 
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
На тази страница се опитвам да отговоря на често възникващи във връзка с психичното здраве въпроси. Те не са зададени от конкретни хора, а са обобщение на обичайни въпроси, които се отправят към мен от пациенти, техни близки и мои приятели и роднини.
 
Дадените тук отговори имат за цел единствено да повишат вашата здравна информираност. Те не представляват и не трябва да се възприемат като професионален медицински съвет или конкретна препоръка за лечение и не могат да заменят консултирането със специалист или дадените вече от специалист заключения, препоръки и лечение по конкретен проблем.
 
Д-р Николов
Защо е необходимо да търся терапия?
 
Психично-здравните проблеми и особено невротичните и депресивни състояния са чести. Ежедневието ни е изпълнено със стресове и предизвикателства пред издръжливостта ни. Много хора изпитват трудности след раздяла, развод, загуба на работа, кризи на средната възраст, сериозни инциденти, тежко заболяване, загуба на близък роднина, провал в бизнеса и т.н. Емоционални или поведенчески проблеми могат да засегнат всеки човек, независимо от неговото обществено положение, доходи, възраст или пол. Счита се, че от 10 до 20% от всички хора преживяват значимо и изискващо лечение депресивно или невротично състояние в даден момент от живота си. От друга страна, едва 1/4 от тези хора отиват на лекар, а още по-малка част осъществяват консултация с психиатър.
 
Обичайно първото, което се опитваме да направим, когато изпитваме някакви психологични трудности или имаме невротични или депресивни симптоми, е да се справим сами. Ако не успеем, търсим съвет и помощ от роднини, приятели или колеги. Ако отново не успеем, би било разумно да потърсим професионална помощ.
 
Идеята за консултиране с психиатър предизвиква нерядко чувства на тревожност, страх или срам. Търсенето на професионална помощ за преодоляване на проблемите обаче не е белег на слабост. Напротив, това е белег на смелост, сила и воля за оздравяване.
 
 
С какъв специалист трябва да се консултирам при невроза или депресия?
 
Медицинските специалисти, които се занимават с диагностика и лечение на невротичните и депресивни състояния, са психиатрите. В миналото беше разпространено погрешното схващане, че психиатрите се занимават само с тежките психични болести, а от друга страна стоеше срамът и страхът да не бъдеш заклеймен като "психично болен". Така някои хора с невротични и депресивни състояния търсеха други медицински специалисти.
 
Невротичните и депресивни разстройства са психични, а не някакви други състояния, тъй като основните им симптоми са от страна на психиката, дължат се на психологични (и биологични) фактори, изискват специализирана диагностична оценка и строго индивидуални схеми на лечение със специфични медикаменти и/или психотерапия.
 
 
Имам оплаквания от сърцето (стомаха, гърдите, главата и пр.), минах през много специалисти и изследвания, но всички казват, че било на "нервна почва". Трябва ли да се консултирам с психиатър?
 
Ако имате различни телесни симптоми, не е задължително те да се дължат на някакво телесно заболяване. Повечето от невротичните и депресивни състояния се съпровождат от такива неспецифични телесни усещания като сърцебиене, усещане за прескачане на сърцето, задушаване, топли или студени вълни, замайване, треперене, изтръпване, стомашни оплаквания и много други. Тези усещания са израз на нарушено емоционално равновесие, а не на телесно заболяване.
 
В случай, че консултациите с различни специалисти и изследванията не показват наличие на значимо телесно заболяване, то тогава е вероятно телесните оплаквания, които усещате, да имат психологичен произход. Запитайте се дали покрай телесните симптоми, нямате и някакви психологични прояви, например прекомерна напрегнатост и тревожност, трайно променено настроение, проблеми със съня или нещо друго. Ако отговорът е да, то тогава е препоръчително да осъществите консултация с психиатър.
 
 
Как протича една консултация при психиатър?
 
Консултацията с психиатър е подобна на консултацията при всеки друг медицински специалист и се заключава във воденето на специфичен диалог между вас и специалиста. За разлика от вътрешната медицина, където най-често се използва понятието "преглед", психиатрите с психотерапевтична насоченост предпочитат да  наричат консултацията "сесия". Тъй като качествената оценка на състоянието изисква време, обичайната продължителност на една сесия е около 50 минути.
 
За повече подробности може да прочетете информационната брошура:
 
 
Конфиденциални ли са консултациите с психиатър?
 
Консултациите при психиатър са конфиденциални. Никаква информация не може да се предоставя на трети лица без ваше разрешение, освен в предвидените от закона случаи.
 
 
Какви видове лечение се прилага при тревожни и депресивни състояния?
 
При тревожни и депресивни състояния се прилага медикаментознно лечение и психотерапия. Изборът на лечение се извършва след първоначална оценка на състоянието, като се вземат предвид различни фактори: естество, продължителност и тежест на състоянието; възраст, нагласи на пациента и др.
 
При някои състояния се предпочита медикаментозно лечение, при други - психотерапия, при трети - комбинирано приложение на медикаментозен и психотерапевтичен подход. Възможностите са различни и се преценяват индивидуално при всеки конкретен случай.
 
Изборът на терапия ще бъде обсъден по време на първоначалната консултация. На всеки пациент се предоставя възможност за въпроси по отношение на състоянието и всички аспекти на терапевтичния процес.
 
При медикаментозно лечение изборът на лекарства зависи от естеството, тежестта и продължителността на състоянието, съпътстващи заболявания, прием на други лекарства, възраст на пациента и др. Основните групи медикаменти, които се използват са антидепресантите и транквилизаторите.
 
При психотерапия процесът се адаптира според индивидуалните потребности и проблеми на пациента и включва подкрепящи, фокусирани към решения и когнитивно-поведенчески подходи. Часовете са с продължителност 50 минути. Необходимият им брой и честота се уточняват при първоначалната консултация и в хода на терапевтичния процес.
 
 
Какво е това когнитивно-поведенческа психотерапия?
 
Психотерапевтичните методи за лечение на психологични, психиатрични и личностови проблеми са много разнообразни и за пациентите често е трудно да разберат точното им естество.
 
Когнитивно-поведенческата терапия е един от видовете психотерапевтични методи. Тя е доказала ефективността си при широк кръг разстройства и проблеми и затова е сред най-модерните и предпочитани методи.
 
Когнитивно-поведенческата терапия се основава на концепцията, че нашите мисли, емоции, физически усещания и действия (поведения) са взаимно свързани и че негативните мисли и чувства могат да ни хванат в капана на един порочен кръг. Целта на терапията е да ни помогне да прекъснем този порочен кръг чрез промяна на негативните модели на мислене и поведение, за да се подобри начина по който се чувстваме.
 
За повече подробности може да прочетете информационната брошура:
 
 
Кое е по-ефективно: медикаментозното лечение или психотерапията?
 
На този въпрос не може да се даде еднозначен отговор. При някои състояния е по-ефективно медикаментозното лечение, при други състояния - психотерапията, при трети състояния и двата вида терапия, а при четвърти - най-ефективно е комбинираното приложение на медикаментозно лечение и психотерапия. Така че възможностите са различни и се преценяват от специалиста строго индивидуално при всеки конкретен случай.
 
Когато се консултирате със специалист изборът на терапия ще бъде обсъден. Не се колебайте да задавате въпроси, с които да си изясните кое лечение е най-ефективно? Добрият специалист ще прояви уважение към въпросите ви и ще ви отговори. Ако отговорите му не ви удовлетворят, може да поискате второ мнение или да потърсите допълнителна информация. Внимавайте с допълнителната информация! Трябва да се уверите, че източниците на информация са надеждни, и че самата информация е обективна и достоверна.
 
 
За какво се използват антидепресантите? Мога ли да привикна?
 
Антидепресантите са лекарства, които се използват за лечение главно на депресивни и тревожни разстройства (паническо разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство, генерализирана тревожност, социална фобия, агорафобия и т.н.). Антидепресантите не водят до зависимост (привикване, пристрастяване), независимо от продължителността на лечението. Съвременните антидепресанти нямат сериозни странични ефекти и не пречат на ежедневното функциониране.
 
Какво още е препоръчително да се знае за тях вижте в информационната брошура
 
 
За какво се използват транквилизаторите? Мога ли да привикна?
 
Транквилизаторите са лекарства, които имат основно успокояващ тревожността ефект. Те обичайно се прилагат временно в началото на лечението при широк кръг психични състояния, включително депресивни и тревожни разстройства.
 
Какво още е препоръчително да се знае за тях вижте в информационната брошура
© 2006-2021 · Д-р Петър Николов · Всички права запазени