Д-р Петър Николов
Кабинет за психично здраве и психотерапия
             
УСЛУГИ И ЦЕНИ
В кабинета се предлагат психично-здравни услуги, включващи специализирана оценка на състоянието, изграждане на терапевтичен план, провеждане на терапия, проследяване на състоянието, индивидуално консултиране и психотерапия.
 
Кабинетът не работи с направления по здравна каса.
Първоначална консултация - 50 лв.
Първоначалната консултация е с продължителност около 50 минути и включва:
•   Специализирана оценка на състоянието и проблемите.
•   Изграждане на терапевтичен план.
•   Информиране и обсъждане с пациента за състоянието и подходящата терапия.
•   Обсъждане на възникнали в пациента въпроси.
•   Предписване на медикаментозно лечение, ако се прецени, че е показано.
•   Планиране на психотерапия, когато това е необходимо.
•   Психотерапевтичен подход.
 
За подробности относно процеса на консултиране може да прочетете още:
Психотерапевтична сесия - 50 лв.
Психотерапевтичният процес се планира и адаптира индивидуално при всеки пациент според специфичните му потребности и в зависимост от естеството и тежестта на проблемите.
 
Необходимият брой психотерапевтични часове (сесии) и времевия интервал между тях варират, като се уточняват и договарят при всеки пациент в хода на терапията.
 
Психотерапевтичните часове (сесии) са с продължителност 50 минути.
 
В кабинета се използват когнитивно-поведенчески и фокусирани към решения психотерапевтични подходи.
 
Психотерапевтичните методи са ефективни при широк кръг психологични проблеми и разстройства. Те могат да се използват самостоятелно или в съчетание с медикаментозно лечение.
 
За подробности може да прочетете информационната брошура:
Вторичен преглед - 30 лв.
Включва:
•   Текуща оценка на състоянието.
•   Текуща оценка на ефективността от медикаментозното лечение.
•   По-нататъшни препоръки относно лечението.
© 2006-2019 · Д-р Петър Николов · Всички права запазени