Д-р ПЕТЪР НИКОЛОВ
КАБИНЕТ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ
 
ТЕРАПЕВТИЧНИ ДЕЙНОСТИ
В кабинета на Д-р Николов се осъществяват дейности, включващи:
 • Специализирана диагностична оценка на състоянието, респективно оценка на психологичния проблем;
 • Изграждане на терапевтичен план;
 • Планиране и провеждане на психотерапия;
 • Предписване и проследяване на медикаментозно лечение.
Дейностите в кабинета са организирани под формата на:
 • Първоначални консултации за оценка и изграждане на терапевтичен план;
 • Психотерапевтични сесии (часове);
 • Проследяващи консултации при медикаментозно лечение.
По време на консултациите се предоставя безопасна и конфиденциална среда, която дава възможност да се изследват проблемите и симптомите, както и да се разберат какви са житейските и личностовите затруднения, които пациентът преживява. Съществена роля за терапевтичния успех играе постигането на добра терапевтична връзка между пациента и терапевта.
 
Конфиденциалност
Всички консултации са напълно конфиденциални. Не се предоставя информация на трети лица без разрешението на пациента, освен в предвидените от закона случаи.
ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО
 
Оценката на състоянието се осъществява основно при първоначалната консултация, но може да бъде допълнена и при следващите консултации. Специфичните характеристики на оценъчния процес зависят от това дали става въпрос за психологично състояние (например паническо разстройство) или за психологичен проблем (например проблем в семейните взаимоотношения). В първия случай се извършва оценка на симптомите и диагностициране на разстройството, а във втория - оценка и формулиране на психологичния проблем.
Първоначалната консултация включва:
 • Специализирана оценка на симптомите на състоянието, респективно оценка на налични психологични проблеми;
 • Оценка на предразполагащите, отключващите и поддържащите фактори;
 • Диагностичен процес за уточняване на състоянието и формулировка на случая, респективно формулировка на психологичния проблем;
 • Изграждане на терапевтичен план;
 • Информиране и обсъждане с пациента за състоянието и подходящата терапия.
 • Психотерапевтичен подход.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ
 
Терапевтичните подходи включват психотерапия и/или медикаментозно лечение. Изборът на терапия се извършва след първоначална оценка на състоянието, като се вземат предвид различни фактори: естество, продължителност и тежест на състоянието, възраст, личностови особености на пациента и др.
 
При някои състояния се прилага психотерапия, при други - медикаментозно лечение, при трети - комбинирано приложение на психотерапевтичен и медикаментозен подход. Възможностите са различни и се преценяват индивидуално при всеки конкретен случай.
 
Изборът на терапия се обсъжда при първоначалната консултация. Всеки пациент може да задава въпроси по отношение на състоянието и терапевтичния процес. Вземането на решение за започване на терапия се осъществява след постигането на съгласие между терапевта и пациента.
ПСИХОТЕРАПИЯ
Психотерапевтичният процес се планира и адаптира индивидуално при всеки пациент според специфичните му потребности и в зависимост от естеството и тежестта на проблемите.
Психотерапевтичните сесии (часове) са с продължителност 45-50 минути. Необходимият брой часове и тяхната честота се уточняват при първоначалната консултация и в хода на терапията.
Използват се когнитивно-поведенчески, схема-фокусирани и ориентирани към решения терапевтични подходи. Психотерапевтичните методи са ефективни при широк кръг психологични проблеми и разстройства. Те могат да се използват самостоятелно или в съчетание с медикаментозно лечение.
За подробности прочетете информационните брошури:

 
МЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПИЯ
Изборът на медикамент зависи от множество фактори: естество на състоянието, тежест, продължителност, съпътстващи заболявания, прием на други лекарства, възраст на пациента и др.
Основните групи медикаменти, които се използват при най-честите психично-здравни проблеми - тревожните и депресивни състояния, са антидепресантите и транквилизаторите.
При провеждане само на медикаментозно лечение без психотерапия, се преценява необходимостта от проследяващи консултации (вторични прегледи), които включват текуща оценка на състоянието, текуща оценка на ефективността от досегашната терапия и по-нататъшни препоръки относно лечението.
За подробности прочетете информационната брошура:
 
КОНТАКТИ

Д-р Петър Николов
Кабинет за психично здраве и психотерапия
Адрес:
гр. Варна, ул. Тодор Димов 33
Телефон за записване на час:
Телефонът функционира в:
Понеделник, Четвъртък: 12:00 - 19:00 ч.
Вторник, Сряда, Петък: 08:00 - 15:00 ч.
Всички консултации се осъществяват след предварително записан час.
© 2006-2024 · Д-р Петър Николов · Всички права запазени