Д-р Петър Николов
Кабинет за психично здраве и психотерапия
             
ДОБРЕ ДОШЛИ !
В този сайт ще намерите информация за дейностите и услугите, които се предлагат в Кабинета за психично здраве и психотерапия на Д-р Петър Николов. Относно неговата квалификация и професионален опит вижте на страница За Д-р Николов.
 
Психично-здравните проблеми, особено тревожните и депресивни състояния са много чести и се отразяват на взаимоотношенията, работата и качеството на живот. Емоционални и поведенчески проблеми могат да засегнат всякакви хора, независимо от тяхното обществено положение, доходи, възраст или пол.
 
Търсенето на професионална помощ за преодоляване на проблемите не е белег на слабост. Напротив, това е белег на смелост и воля за оздравяване.
             
В кабинета се извършва оценка и лечение на широк кръг проблеми: паническо разстройство, агорафобия, генерализирана тревожност, социална тревожност, обсесивно-компулсивно разстройство, депресивни разстройства, свързани със стрес състояния, проблеми на личността и други ...
             
             
Терапевтичният процес включва специализирана оценка, терапия и проследяване. Предоставя се конфиденциална среда, която дава възможност за анализирине на житейските и личностови проблеми. Постига се овладяване на симптомите и развиване на личностовите ...
             
             
В кабинета се предлагат психично-здравни услуги, включващи специализирана диагностична оценка на състоянието, изграждане на терапевтичен план, провеждане на терапия, проследяване на състоянието, индивидуално консултиране и психотерапия ...
             
             
На тази страница се опитвам да отговоря на често възникващи във връзка с психичното здраве въпроси. Те не са зададени от конкретни хора, а са обобщение на обичайни въпроси, които се отправят към мен от пациенти, техни близки и мои приятели и роднини ...
             
© 2006-2020 · Д-р Петър Николов · Всички права запазени