Д-р Петър Николов
Кабинет за психично здраве и психотерапия
Гр. Варна
Ул. Тодор Димов 33
Тел. O897505913
            
ДОБРЕ ДОШЛИ !
В този сайт ще намерите информация за дейностите и услугите, които се предлагат в Кабинета за психично здраве и психотерапия на Д-р Петър Николов. Относно неговата квалификация и професионален опит вижте на страница За Д-р Николов.

Психично-здравните проблеми, особено тревожните и депресивни състояния са много чести и се отразяват на взаимоотношенията, работата и качеството на живот. Емоционални и поведенчески проблеми могат да засегнат всякакви хора, независимо от тяхното обществено положение, доходи, възраст или пол.

Търсенето на професионална помощ за преодоляване на проблемите не е белег на слабост. Напротив, това е белег на смелост и воля за оздравяване.
            
В кабинета се извършва оценка и лечение на широк кръг проблеми: паническо разстройство, генерализирана тревожност, агорафобия, социална фобия, обсесивно-компулсивно разстройство, депресивни разстройства, свързани със стрес състояния и други ...
            
            
Терапевтичният процес включва специализирана оценка, терапия и проследяване. Предоставя се конфиденциална среда, която дава възможност за анализирине на житейските и личностови проблеми. Постига се овладяване на симптомите и развиване на личностовите ...
            
            
В кабинета се предлагат психично-здравни услуги, включващи специализирана диагностична оценка на състоянието, изграждане на терапевтичен план, провеждане на терапия, проследяване на състоянието, индивидуално консултиране и психотерапия ...
            
            
На тази страница се опитвам да отговоря на често възникващи във връзка с психичното здраве въпроси. Те не са зададени от конкретни хора, а са обобщение на обичайни въпроси, които се отправят към мен от пациенти, техни близки и мои приятели и роднини ...
            
© 2006-2018 · Д-р Петър Николов · Всички права запазени