Д-р ПЕТЪР НИКОЛОВ
Кабинет за психично здраве и психотерапия
ДОБРЕ ДОШЛИ !
 
 
На този сайт ще намерите информация за дейностите и услугите, които д-р Николов предлага в своя Кабинет за психично здраве и психотерапия. Относно неговата квалификация, обучение и професионален опит вижте на страница За Д-р Николов.
 
В сайта са публикувани също така и информационни материали свързани с различни психологични състояния и проблеми, както и отговори на често задавани въпроси, свързани с психичното здраве.
 
Психично-здравните проблеми, особено тревожните и депресивни състояния са много чести и могат да дадат своето отражение върху взаимоотношенията, работата и качеството на живот.
 
Емоционални и поведенчески проблеми могат да засегнат всеки човек, независимо от неговото обществено положение, доходи, възраст или пол.
 
Търсенето на професионална помощ за преодоляване на проблемите не е белег на слабост. Напротив, това е белег на смелост и воля за оздравяване.
 
На тази страница можете да прочетете за състоянията, разстройствата и психологичните проблеми, които се консултират в кабинета.
 
 
На тази страница може да получите информация за основните дейности и терапевтични подходи, които се осъществяват в кабинета.
 
             
 
На тази страница Д-р Николов е отговорил на често възникващи във връзка с психичното здраве и терапия въпроси.
 
 
На тази страница са публикувани информационни материали, отнасящи се за различни аспекти на психичното здраве.
 
             
© 2006-2021 · Д-р Петър Николов · Всички права запазени