Д-р ПЕТЪР НИКОЛОВ
КАБИНЕТ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ
 
КАК ПРОТИЧА ЕДНА ИНДИВИДУАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ
На тази страница описвам как най-общо протича една индивидуална консултация. Това всъщност е обичайния начин, по който работят психиатрите с психотерапевтична насоченост.
 
Консултацията с психиатър и психотерапевт е подобна на консултацията при всеки друг медицински специалист и се заключава във воденето на специфичен диалог между вас и специалиста. За разлика от вътрешната медицина, където най-често се използва понятието “преглед”, психиатрите с психотерапевтична насоченост предпочитат да наричат консултацията “сесия”. Тъй като качествената оценка на състоянието изисква време, обичайната продължителност на една сесия е около 50 минути.
 
Първоначална консултация
 
По време на първата консултация специалистът ще ви зададе въпроси, чрез които да получи информация за симптомите и вътрешните ви преживявания и така да осъществи точна оценка на състоянието, да формулира проблемите и да изгради адекватен терапевтичен план. След това ще ви обясни по разбираем начин какво е естеството на вашето състояние, какво лечение е необходимо да се проведе, каква е неговата продължителност и ефективност, какви са възможните странични ефекти, каква е прогнозата на състоянието, каква е необходимостта от следващи сесии за проследяване на състоянието и т.н.
 
По-нататък ще можете да зададете въпроси и да изразите мнението си за диагнозата, предложеното лечение и всички въпроси, имащи отношение към здравословното ви състояние. Специалистът ще вземе предвид вашето мнение. Той няма да предпише лечение, ако вие не сте съгласни с него. Така между вас и специалиста ще се осъществи спокойно и разумно обсъждане, за да се вземе съвместно решение, което ще бъде от полза за вашето по-нататъшно лечение.
 
Понякога е необходимо да се проведе допълнителен разговор с ваши близки. Например, когато е важно да се получи допълнителна информация от тях, или когато трябва да им бъде изяснено естеството на вашето състояние, или когато е нужно да им се отправят препоръки за отношението им към вас по време на терапевтичния процес. Специалистът предварително ще поиска разрешение от вас дали може да разговаря с тях и каква част от информацията може да сподели.
 
Специалистът ще положи усилия по време на сесията да чувствате сигурност и спокойствие. Той е обучен да води разговорите по специфичен начин, така че да не предизвиква във вас страх, напрежение или вътрешен дискомфорт. Вие ще усетите, че към вас се отнасят с уважение, разбиране и зачитане. Вероятно ще усетите, че ви слушат с внимание и интерес, без да дават оценка за вашата личност или поведение, и без да ви карат да се чувствате виновни за каквото и да било. Ще бъде проявено разбиране и съпричастност към вътрешните ви преживявания и ще бъде отговорено на въпросите, които ви вълнуват. В края на сесията е обичайно да се почувствате облекчени и обнадеждени.
 
Проследяващи консултации
 
Понякога е достатъчна еднократна консултация (сесия), за да бъде разрешен проблема, който ви е довел при специалиста. В други случаи са необходими повече сесии. При първоначалната сесия се осъществява диагностична оценка, формулировка на случая и разработване на терапевтичен план. При последващите сесии се осъществява проследяване на състоянието, по-нататъшно лечение и оценка на ефективността му.
 
 
© Д-р Петър Николов
© 2006-2021 · Д-р Петър Николов · Всички права запазени