Д-р ПЕТЪР НИКОЛОВ
Кабинет за психично здраве и психотерапия
СТАТИИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ
На тази страница публикувам информационни материали, отнасящи се за различни аспекти на психичното здраве и психично-здравните услуги. Те са предназначени единствено за повишаване на вашата здравна информираност.
 
Тези материали не са и не трябва да се възприемат като професионален медицински съвет или конкретна препоръка за лечение. Те не могат да заместят консултирането със специалист или дадените вече от специалист заключения, препоръки и лечение по конкретен здравословен проблем.
 
При изготвянето на материалите се стремя текстовете да бъдат стегнати, разбираеми и информативни. Те не трябва да се възприемат като научни публикации или цялостно изложение по дискутираната тема.
 
Д-р Николов
През последните години се увеличава честотата на невротичните и депресивни разстройства. Около 20-25% от хората в даден момент от живота си преживяват клинично значим епизод на тревожност или депресия, които изискват ...
Паническото разстройство е най-честото тревожно разстройство. Счита се, че 3% от населението развива това състояние в даден момент от живота си. Основни симптоми са т.нар. пристъпи на паника, които възникват неочаквано ...
Основна характеристика е преживяването на постоянна и генерализирана тревожност, която не е ограничена от определени обстоятелства, обекти или ситуации, а е "свободно плуваща”. Тревожността се придружава ...
С това понятие означаваме тревожно състояние, при което се преживяват пристъпи на паника при пребиваване в места, където не е възможен бърз изход или не е възможно навременно получаване на помощ ...
Социалната фобия е тревожно състояние, което се проявява с интензивен страх от излагане, провал, унижаване и отхвърляне. Този страх се появява в разнообразни социални ситуации - общуване, говорене пред публика ...
Фобиите са тревожни разстройства, които се характеризират с преживяване на интензивна тревожност при среща с конкретен обект или ситуация, които не представляват реална опасност в момента ...
Много често тревожно състояние, което се характеризира с непрекъснато повтарящи се натрапливи мисли (обсесии) и/или натрапливи действия (компулсии). В миналото това състояние се наричаше "натраплива невроза" ...
Терминът "хипохондрия" може да се дефинира като прекомерна загриженост за собственото здраве и страх от сериозно заболяване. Хипохондрични опасения могат да се наблюдават при различни психологични състояния ...
Депресивните състояния се характеризират със специфично нарушение на емоционалното отреагиране, съпроводено от нарушение в общото равнище на активността, жизнения тонус и цялостното функциониране ...
Тук разглеждам медикаментозното лечение при: паническо разстройство; агорафобия, социална фобия; генерализирано тревожно разстройство; обсесивно-компулсивно разстройство, здравна тревожност, депресивни състояния ...
Когнитивно-поведенческата терапия се основава на идеята, че нашите мисли, емоции, физически усещания и действия са взаимно свързани и че негативните мисли и чувства могат да ни хванат в капана на един порочен кръг ...
На тази страница описвам как протича една индивидуална консултация. Това всъщност е обичайния начин, по който работят психиатрите с психотерапевтична насоченост. Консултацията е подобна на ...
© 2006-2021 · Д-р Петър Николов · Всички права запазени